Robin Hood och Skattebetalarna

Jag fick ett brev häromdagen från Skattebetalarna, ni vet den där föreningen som lobbar för att att få lägre skatter oavsett om det handlar om inkomstskatt, fastighetsskatt eller någon annan skatt. Min egen analys av medlemmarna i föreningen säger mig att det finns en kraftig överrepresentation av höginkomsttagare från storstadsregionerna.

I detta brev från Skattebetalarna ställde man frågan om det var rimligt att stockholmare betalar 5700 per person och år till andra kommuner. Det handlade alltså om den kommunala utjämningsskatten, även kallad Robin Hood-skatten eftersom rika kommuner betalar till fattiga kommuner. Och redan det namnet har väl motiverat skatten tillräckligt tycker jag. Om man googlar på skatten så nämns tre delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning och strukturell utjämning. För detaljerad förklaring hänvisas till Wikipedia.

För varje kommun beräknar man alltså om kommunen ska betala eller få pengar från utjämningssystemet beroende på skattekraften, kostnaderna (till exempel hur många personer som kommunen ska ge äldreomsorg och barnomsorg) och strukturell situation (hur arbetsmarknaden ser ut i kommunen).  De siffror man kommer fram till är alltså baserade på hårdfakta. Inget tyckande.

Nu menar de arga Skattebetalarna att systemet är orättvist eftersom storstäder som Malmö får väldigt mycket pengar från systemet. Och om jag gräver lite i siffrorna så stämmer det. Om man räknar på hela kommunen. Men räknat på bidrag per kommuninnevånare så får man en helt annan bild, då ligger norrlandskommunerna i topp. Rätt naturligt. Men varför får Malmö så mycket pengar? Gräv, gräv…svaret är att Malmö fått ta emot en mycket stor andel flyktingar som står utanför arbetsmarknaden. Det innebär att skattekraften blir låg och omsorgskostnaderna skenar.

Nu invänder säkert någon med örnkoll att Malmös budget gått med vinst under en lång rad av år. Det har däremot inte norrlandskommunerna gjort. Det kan indikera att systemet kanske borde justeras till glesbygdskommunernas fördel. Men det är inte detsamma som att säga att det är orimligt att stockholmare 5700 per person i Robin Hood-skatt.  Jag är säker på att Karl-Bertil Jonsson skulle hålla med mig om det.