Friskolor – behövs de?

Nu har det hänt igen. En religiös friskola har blivit påkommen med konstigheter. Den här gången handlade det om könssegregation. TV4:s Kalla Fakta har dokumenterat hur skolbarn på väg till friskolan Al Azhar i Vällingby har delats upp så att pojkar sitter fram och flickor bak i bussen. I reportaget dras paralleller till USA:s rasdiskriminering på 60-talet. Med den skillnaden att nu handlar det om kön istället för ras.

Gång på gång avslöjar massmedia hur det går till på olika friskolor. Ofta handlar det om religiösa friskolor men det finns även andra exempel som avskräcker. Ingen har väl glömt pennalismen som avslöjades på Lundsbergs internatskola?

Lundsbergs internatskola

Jag har alltid hävdat att staten måste ta tillbaka ansvaret för skolan. Det finns inget annat sätt att få full inblick i vad som händer och att kunna skapa lika förutsättningar oavsett var man bor i Sverige. Det finns numera en folklig majoritet i Sverige för det.

Nu är jag beredd att gå ett steg längre: varför ska vi överhuvud taget ha kvar friskolor? Med valfrihet och individualism som täckmantel så frodas segregation, pennalism och vanföreställningar (alternativa fakta?). Och detta sker med skattemedel. Jag tycker att det är stötande.

Det går alldeles utmärkt att profilera olika skolor med svenska staten som huvudman!