Den stressade stockholmskvinnan

Dagens Nyheter har en pågående artikelserie på temat Den stressade stockholmskvinnan. Två av fem artiklar har publicerats hittills och jag tycker att det är ett tankeväckande problem som journalisten Sofia Edgren belyser. I den första artikeln kan man läsa att var femte sjukskriven kvinna har en diagnos som är kopplad till stress (enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten). Och det är kvinnorna i Stockholm som är mest stressade: 20% av alla tillfrågade kvinnor upplever stress men bara 13% procent av männen. På Stressmottagningen på S:t Görans sjukhus i Stockholm utgör kvinnorna 80%.

I artiklarna diskuteras orsaker bakom de här siffrorna och intervjuas kvinnor som hittat en väg ur stressen. Bland orsakerna nämns  – föga förvånande – lång resväg till jobbet, pendling och stress i kollektivtrafiken. Allt detta detta drabbar kvinnor i högre utsträckning eftersom kvinnor fortfarande tar ett större ansvar för barn och hem.

Man går fortare på Kungsgatan i Stockholm än på Storgatan i Höganäs. Och ska jag handla på vägen hem från jobbet tar det mig dubbelt så lång tid som det tar i en mindre stad. Alla valmöjligheter, all stimuli, allt sorl och alla intryck påverkar såklart vårt mående, säger en intervjuad kvinna.

Samma kvinna nämner också Stockholms tuffa bostadsmarknad som en stressfaktor där de höga bopriserna leder till stress över stora bolån.

När vi är lediga tokrenoverar vi för att höja värdet på våra lägenheter. Och sedan, när vi äntligen har en lugn stund i den tipptoppfixade lägenheten, tar vi fram mobilen för att instagramma hur perfekt vi har det.

Igenkänningsfaktor någon?