Hur smart är en terrorist?

Så har det då hänt igen. Efter Nice och Berlin så kom turen till London. På Westminster Bridge, mitt i City. Än så länge vet vi inte om det var en noga planlagd attack från IS eller en Al Qaida-cell. Eller om det var en ensam galning som inspirerats av tidigare dåd, en copy cat.

Reaktionerna efter dådet i London har följt det vanliga mönstret och Theresa May gick snabbt ut och uppmanade alla att inte ge efter för terrorn utan att leva som vanligt: “Terrorn får inte segra. Om vi blir rädda och gömmer oss så har terroristerna uppnått sitt mål”.  Jag har – kanske lite naivt – ofta funderat över just detta. Vad har terrorismen för mål? Finns det nån generalplan som vi inte har hittat än? För anta att det är just detta som är målet: att skapa fruktan och hat hos människor; fruktan över att vistas i folksamlingar och hat mot utlänningar i allmänhet och muslimer i synnerhet. MEN SEN DÅ?

Så långt kommen i min förvirring letar jag upp hur begreppet terrorism definieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). De borde väl ha koll på läget. Här finns mycket att läsa och en gedigen historisk genomgång. Här kan man också läsa EU:s definition av terrorism. Den syftar till att

  1. Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp
  2. Tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd
  3. Destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer

OK, det är ungefär vad jag redan visste och jag känner att jag fortfarande är lika förvirrad. Min MEN-SEN-DÅ-fråga är inte besvarad. IS utropande av ett kalifat kändes som ett logiskt mål: En kalif, en envåldshärskare, som regerar över en global stormakt med ett vantolkat islam som rättesnöre. Men IS kalifat mals sakta men säkert sönder och dagarna är räknade för kalifen själv i Mosul, Abu Bakr al-Bagdadi.

Det är ungefär såhär långt som jag kommer i min frågeställning kring vart terrorismen syftar och vad den enskilde terroristen har för drivkrafter. Det är ju välkänt att självmordsbombare lockas till sina uppdrag mot löfte om martyrskap. Så är det martyrskapet i sig som är drivkraften? Trots att man vet att det som terrordådet åstadkommer är dömt att misslyckas? Och jag landar i en ny fråga: hur smart är egentligen en terrorist?